Integriteits- en cookiebeleid van Flexbox

Het integriteits- en cookiebeleid is op 21.5.2018 bijgewerkt

AB Flexbox (556296-1291)

Ladugårdsvägen 1

23435 Lomma
Zweden

info@flexbox.se

Flexbox respecteert uw integriteit en uw recht op zeggenschap over uw persoonsgegevens. Ons beleid op het gebied van integriteit en marketing beschrijft hoe Flexbox uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, overdraagt en opslaat. Ons integriteitsbeleid geldt als u gebruik maakt van websites en diensten die worden beheerd door Flexbox.
Flexbox kan zijn integriteitsbeleid wijzigen en wij adviseren daarom om ons integriteitsbeleid regelmatig door te lezen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

AB Flexbox is verantwoordelijk voor persoonsgegevens volgens deze voorwaarden en voor verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, onze waren of diensten koopt of ons benadert voor service of informatie, worden door ons persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. De informatie die wij van u verzamelen bij een aankoop is nodig om een overeenkomst tussen u en Flexbox tot stand te brengen en om Flexbox in staat te stellen zijn diensten aan te bieden.

Welke persoonsgegevens van u worden door ons verwerkt?

De personuppgifter Flexbox kan komma att samla in och behandla om dig när du använder våra webbsidor, genomför köp eller kontaktar vår kundservice är:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer en e-mail
 • Betaalgegevens
 • Gegevens betreffende uw aankoop
 • IP-adres en informatie over uw gebruik van de website van Flexbox
 • Informatie over onze waren of aanbiedingen waarvoor u belangstelling hebt en hoe u reageert op onze nieuwsbrieven als u zich daarvoor hebt aangemeld.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Flexbox verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Flexbox verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk om:

 • Te voldoen aan onze verplichtingen jegens u als klant, zoals het uitvoeren van aankopen, garanties, facturering en klantenservice
 • Algemene klantendiensten en service aan te bieden zoals het beantwoorden van vragen en het corrigeren van onjuiste informatie
 • Informatie aan te bieden en voor marketingdoeleinden in verband met de waren en diensten van Flexbox
 • U te voorzien van relevante informatie en relevante aanbiedingen in nieuwsbrieven
 • De aanbiedingen aan onze klanten te verbeteren, bijvoorbeeld het ontwikkelen van diensten, producten en functies
 • Fraude te voorkomen en risicobeoordelingen uit te voeren
 • De geldende wetgeving na te leven, bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding en administratie

De gegevens kunnen ook ten grondslag liggen aan markt- en klantenanalyses, marktonderzoek en statistieken in verband met de aankoop van waren en diensten.

De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om de overeenkomst met u als klant te kunnen uitvoeren. Op basis van deze wettelijke grondslag verwerken wij ook gegevens over u in verband met uw koopgeschiedenis en uw belangstelling voor onze aanbiedingen en producten. Een deel van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren is gebaseerd op uw toestemming. Dit geldt bijvoorbeeld voor verwerking die wij uitvoeren om u aanbiedingen te kunnen sturen over onze waren en diensten. In bepaalde gevallen kan Flexbox wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking van persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van boekhouding en administratie.

Overzicht van onze verwerking van persoonsgegevens

Doel Rechtsgrond Bewaarduur
Voor het administreren en leveren van waren en diensten en het aanbieden van klantenservice Koopovereenkomst Drie jaar nadat u voor het laatst bij ons gekocht hebt.
Om ons ervan te verzekeren dat wij de wet naleven, bijvoorbeeld in verband met boekhouding en administratie Wettelijke verplichting Zo lang wij op grond van de wetgeving verplicht zijn op de gegevens te bewaren
Ten behoeve van de marketing van waren en diensten van Flexbox, via e-mail en telefoon Uw toestemming Twee jaar nadat u voor het laatst actief was bij Flexbox, bijvoorbeeld door een aankoop of door contact met onze klantenservice

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor de gegevens werden verzameld, in overeenstemming met ons integriteitsbeleid. Flexbox kan de gegevens langer bewaren als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke eisen of om de juridische belangen van Flexbox te behartigen, bijvoorbeeld bij een lopend rechtsproces.

Aan wie dragen wij persoonsgegevens over?

Flexbox kan uw gegevens overdragen aan derden, zoals aanbieders van bedrijfssystemen, leveranciers van webwinkels, distributeurs en providers van creditcards en communicatiediensten. Verder kan Flexbox uw gegevens overdragen aan bedrijven die diensten aanbieden voor adresupdates om te garanderen dat wij beschikken over uw juiste adresgegevens. Derden aan wie Flexbox informatie overdraagt mogen deze informatie alleen gebruiken voor het aanbieden van diensten die verband houden met een overeenkomst tussen u als klant en Flexbox. Als u bij het kopen van een product of dienst een krediet aanvraagt, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan een kredietbeoordelaar. Persoonsgegevens kunnen ook door Flexbox worden overgedragen als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke voorschriften of eisen van autoriteiten, om de juridische belangen van Flexbox te behartigen of voor het opsporen en voorkomen van of opmerkzaam maken op fraude en andere technische of veiligheidsproblemen. Flexbox werkt alleen samen met partners die persoonsgegevens verwerken binnen de EU/EER of met bedrijven die een beschermingsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de EU/EER, bijvoorbeeld door aansluiting bij het zogenaamde EU-VS-privacyschild.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U moet zich altijd veilig kunnen voelen als u uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Daarom hebben wij de beveiligingsmaatregelen genomen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging.

Uw rechten

 • Flexbox is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Flexbox zal op uw verzoek of op eigen initiatief overgaan tot het corrigeren, anonimiseren, wissen of aanvullen van gegevens die blijken onjuist, onvolledig of misleidend te zijn.
 • U kunt op elk moment de ontvangst van marketingcommunicatie van ons stoppen door contact met ons op te nemen of door u af te melden voor berichten die wij u sturen via e-mail en sms. U kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice voor hulp als u zich wilt afmelden voor onze berichten.
 • Eens per jaar kunt u kosteloos een opgave ontvangen van de persoonsgegevens die zijn geregistreerd door schriftelijk een registerafschrift aan te vragen bij Flexbox.
 • U hebt het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten die worden opgeslagen op de computer of de mobiele telefoon van de bezoeker en die worden gebruikt om te volgen wat de bezoeker op de homepage doet.
Er zijn twee soorten cookies:

 • Permanente cookies worden gedurende een beperkte tijd opgeslagen in een bestand op uw computer. Zij worden gebruikt om u als regelmatige bezoeker van onze webpagina‘s een betere ervaring te bieden.
 • Een sessiecookie wordt slechts korte tijd tijdens uw bezoek aan de website opgeslagen en wordt bijvoorbeeld gebruikt om te controleren of u al dan niet bent ingelogd. Sessiecookies verdwijnen zodra u uw webbrowser afsluit.

Op onze website worden zowel sessiecookies als permanente cookies gebruikt. In het algemeen helpen cookies ons om u een betere gebruikerservaring te bieden, door analyse van de pagina‘s die u belangrijk vindt. Een cookie kan ons geen toegang geven tot uw computer en kan ons geen informatie over u geven die u niet zelf met ons wilt delen.
Wij gebruiken ook zogenaamde externe cookies (cookies die worden geplaatst door derden) van hulpmiddelen die wij gebruiken voor analyse teneinde onze diensten en uw ervaring te verbeteren, en voor bepaalde soorten marketing.

De meeste webbrowsers zijn ingesteld voor het accepteren van zowel onze cookies als externe cookies. U kunt zelf deze instellingen wijzigen zodat alleen bepaalde cookies worden geaccepteerd, zodat u wordt gevraagd of u een cookie accepteert of weigert of om direct alle cookies te weigeren. Zie de helptekst van de webbrowser die u gebruikt.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Dit integriteitsbeleid geldt alleen voor de website van Flexbox. Als u een link naar een andere website volgt, dient u zich op de hoogte te stellen van het integriteitsbeleid dat voor de betreffende pagina geldt. Denk eraan dat Flexbox niet verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens door andere websites.

Tijd voor een nieuwe brievenbus

Flexbox levert rechtstreeks aan de klant, zonder tussenhandel. Al onze brievenbussen zijn gemaakt van dik, thermisch gegalvaniseerd plaatstaal, dat wordt voorzien van een gemoffelde laklaag. Bij aankoop ontvang je altijd je eigen naambordje (waarde € 30).

Brievenbussen